Audyt BHP

Posted by

Świadomość i wiedza na temat zagrożeń występujących w firmie to ważny aspekt w niemal każdym przedsiębiorstwie. Audyt bhp zajmuje się oceną ryzyka zawodowego a w tym w rozpoznaniu wszelkich potencjalnych zagrożeń, jakie mogą wystąpić na danych stanowiskach pracy. Zwraca również uwagę stosowane dotychczas środki ochrony oraz ich poziom spełnienia swoich ról. Dokonuje oceny według reguł prawnych oraz pozostałych dokumentów odnośnie prawidłowych warunków pracy. Stąd też tak duża odpowiedzialność, jaka spoczywa na osobach przeprowadzających audyty. W znacznym stopniu wpływają na poziom bezpieczeństwa pracowników.

Ważne jest również to, aby każdy z pracowników sam dbał o swoje bezpieczeństwo jak i osób dookoła i w miarę możliwości unikał niebezpiecznych sytuacji. Dlatego też audyt bhp przeprowadza szkolenia dla wszystkich pracowników firmy, na których nie tylko mogą się dowiedzieć o potencjalnych niebezpieczeństwach ale również o tym co robić aby ich unikać.

Przekazywana jest im również wiedza na temat tego jak się zachować i jakie środki ochrony wykorzystać jeśliś już dane zagrożenie się pojawi. Pracownicy uczą się również elementów pierwszej pomocy w nagłych wypadkach co jest przydatne nie tylko na terenie firmy.