Jak napisać apelację?

Posted by

Postępowanie sądowe w Polsce co do zasady jest dwuinstancyjne. Oznacza to, że jeżeli w sprawie, w której występujemy jako strona, zapadnie orzeczenie, które jest dla nas niekorzystne, możemy się od niego odwołać. Podstawowym środkiem odwoławczym od wyroków jest apelacja. Jak ją sporządzić?

Samodzielnie czy z prawnikiem?

Apelację od wyroku możemy sporządzić sami. Polskie prawo przewiduje przymus adwokacko-radcowski (a zatem sytuację, gdy pismo musi podpisać adwokat lub radca prawny) jedynie w wąskim wycinku spraw, najczęściej w przypadkach, gdy pisma kierowane są do Sądu Najwyższego. Jeśli jednak w pierwszej instancji reprezentowała nas np. kancelaria adwokacka, wówczas często decydujemy się na kontynuowanie współpracy.

Także jeśli do tej pory reprezentowaliśmy się samodzielnie, warto na etapie składania apelacji rozważyć nawiązanie współpracy z kancelarią adwokacką lub radcowską. Profesjonalny pełnomocnik pomoże nam bowiem przebrnąć przez formalności związane ze złożeniem pisma. Więcej o złożeniu pisma znajdziecie na https://kancelariaminsk.pl/.

Co zawrzeć w apelacji?

Apelacja jako pismo procesowe podlega pewnym wymogom. Musi zawierać:
1. wskazanie sądu, do którego jest kierowana (choć – co ważne – składa się ją fizycznie do sądu pierwszej instancji);
2. oznaczenie orzeczenia, od którego się odwołujemy;
3. wskazanie, czego się domagamy (czyli w jakim zakresie wyrok nam nie odpowiada – może to być jego całość lub tylko część);
4. zarzuty apelacji (określenie, jakie przepisy naruszył sąd pierwszej instancji);
6. uzasadnienie.

Apelacja powinna ponadto zostać prawidłowo opłacona, a jeśli reprezentuje nas kancelaria adwokacka, która wcześniej nie występowała w sprawie, musimy dołączyć do niej także opłacone pełnomocnictwo.