Jakich maszyn używa się przy wykopach i jak dbać o bezpieczeństwo?

Posted by

Usługi budowlane to różne rodzaje prac wykonywanych przez firmę, posiadającą do tego wykwalifikowanych pracowników oraz potrzebny sprzęt. Aby zacząć budowę obiektu należy najpierw, według wcześniej wyznaczonych wytycznych, przygotować teren budowy. Oprócz zabezpieczeń terenu z pewnością będą wykonywane roboty ziemne.

Roboty ziemne polegają na wydobywaniu ziemi w celu uzyskania wykopy pod fundamenty, drogi, chodniki czy kanalizację. Może odbywać się w różnych momentach budowy obiektu, jako wstępne pracę lub końcowe – porządkowe. Wydobywanie ziemi oraz nasypy wymagają odpowiedniej obsługi, toteż w tym celu zatrudnienia się operatorów maszyn ciężkich.

Maszyny i pojazdy budowy

Zmechanizowane roboty ziemne wymagają użycia przeznaczonych do tego celu maszyn. Wyróżniamy takie pojazdy budowy, jak:

1. Koparki jednonaczyniowe kołowe lub gąsienicowe
2. Koparko ładowarki
3. Spycharki
4. Walce

W zależności od etapu prac, jakości gruntu i wykonywanego projektu używa się odpowiednich narzędzi. Koparki i koparko ładowarki posiadają osprzęt. Przy obsłudze takich ciężkich sprzętów istotne jest przestrzeganie zasad BHP. Więcej na ten temat znajdziecie na stronie Anionu, czyli specjalistów od sprzedaż piasku. Specjaliści z Anion sa do Państwa usług przez 7 dni w tygodniu

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Po pierwsze, na starcie należy wyznaczyć strefę bezpieczną. Miejsce pracy maszyn musi być oznakowane i wolne od przeszkód. Pracownicy nie mogą dopuścić do powstania tzw. „nawisów” podczas kopania. Hałdy ziemi powinny być składowe w wyznaczonych miejscach i wyznaczonymi trasami. Roboty ziemne powinny być wykonywane z dala od przewodów wysokiego napięcia. Najważniejsze jest bezpieczeństwo ludzi, dlatego wszyscy obowiązkowo są wyposażeni w kaski i odblaskową, ochronną odzież. Takie zabezpieczenia pomogą ułatwić pracę.